DRY NEEDLING

Dry Needling is een specialisatie binnen de kinesitherapie die zich richt op behandeling van klachten in het houding- en bewegingsapparaat. Met Dry Needling worden spierverhardingen (“myofasciale triggerpoints”) ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Dry Needling is niet hetzelfde als acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd blijven zitten. Bij Dry Needling wordt een naald gebruikt, waarmee kortdurend de spier wordt behandeld.

Wat is een triggerpoint en wat voelt u?
Een triggerpoint is een pijnlijke plek in een spier, die naast lokale drukpijn, ook vaak (door u herkenbare) pijn op afstand kan veroorzaken. Dat is de reden dat u de pijn op een andere plaats voelt dan waar wij de oorzaak van deze pijn vaststellen.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:
Pijn ter plekke in een spier met of zonder uitstralingbewegingsbeperkingen en/of stijfheid, in verminderde spierkracht in de spierpijnklachten en pijnontwijkend gedragreacties zoals transpireren, duizeligheid, licht in het hoofd, wazig zien, rillerig zijn of koude handen

Hoe kunnen ze ontstaan?

acuut: door een verkeerde beweging of een ongeluk

chronisch:

  • door een langdurig verkeerde houding of overbelasting
  • langdurig overbelasting van bijvoorbeeld arm/nek en of schouder (vb RSI)
  • overbelasting bij sporters
  • beschadiging van weefsel zoals bij een meniscus of een hernia
  • na immobilisatie bijvoorbeeld gipsverband
  • psychologische factoren; stress, depressie, onrust en vermoeidheid
  • biomechanische problemen
  • chronische infecties en allergieën

Wat doet de kinesitherapeut eerst?
De gespecialiseerde kinesitherapeut zal allereerst door een gesprek en onderzoek proberen uw klachten in kaart te brengen. Daarna worden de spieren onderzocht die deze pijn kunnen veroorzaken. Specifiek wordt in de spieren gezocht naar spierverhardingen, die vaak drukpijnlijk zijn en aanvoelen als een plaatselijke verdikking.

Waar richt de behandeling zich op?
De behandeling is gericht op het deactiveren van de triggerpoints d.m.v. Dry Needling. Via gericht prikken met een naaldje worden de triggerpoint losgemaakt. Bestaan de klachten langer, dan zijn er meestal meer spieren bij betrokken. Vaak breiden de klachten zich dan uit naar andere spieren en ook langs de wervelkolom. U krijgt na de behandelingen oefeningen voor thuis en gericht advies om de mobiliteit te onderhouden. Dry Needling is nooit een op zichzelf staande behandeling. Het zal altijd gecombineerd worden met andere manueel therapeutische technieken of oefeningen.

Hoe voelt het aan?
Het inbrengen van het naaldje voelt u niet. Als het triggerpoint wordt aangeprikt kan het zijn dat de spier kort aanspant. Dat geeft kortdurend een soort kramp gevoel (een twitch) en kan gepaard gaan met wat lokale pijn en soms ook op afstand. Daarna ontspant de spier zich meestal direct. Het kan ook voorkomen dat u wat gaat transpireren en dat u zich even vermoeid voelt, maar dat herstelt zich snel.

 

CENTRALE EFFECTEN VAN DRY NEEDLING

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat myofascial trigger punten (MTrPs) betrokken zijn bij pijnprocessen van patiënten met zowel acute als chronische pijn. Met betrekking tot de onderliggende pathofysiologische mechanismen, wordt verondersteld dat MTrPs kunnen dienen als krachtige perifere bronnen van pijnprikkels en dat ze bovendien zo het centrale zenuwstelsel kunnen sensitiseren. Omgekeerd kunnen zij ook een uiting zijn van een veralgemeende toegenomen pijngevoeligheid, als gevolg van centrale sensitisatie of hyperexciteerbaarheid van het centraal zenuwstelsel.

De literatuur suggereert verschillende interventies voor het behandelen van MTrPs, waaronder dry needling (DN). Gedurende de afgelopen decennia is de klinische en wetenschappelijke belangstelling voor DN exponentieel gegroeid en worden verschillende effecten toegeschreven aan DN. Hoewel er steeds meer bewijs is voor klinische effecten, ontbreekt streng bewijsmateriaal over de potentiele fysiologische mechanismen. Dit artikel tracht een overzicht te geven van de mogelijke fysiologische effecten, waarin zowel perifere als centrale mechanismen worden besproken.

De hypothese achter de centrale effecten vertrekt vanuit de kennis dat pijn niet alleen gemoduleerd wordt op de weg van periferie naar de cortex, maar dat er ook modulatie kan plaatsvinden ter hoogte van het ruggenmerg en dat er tevens dalende banen vertrekken vanuit de hersenen die de pijn kunnen beïnvloeden. Zo zou DN de centrale pijnverwerking kunnen beïnvloeden via de gekende gate-controletheorie of via het pijn-inhiberend-pijn mechanisme, ook wel geconditioneerde pijnmodulatie genoemd. Verder zou DN leiden tot de vrijgave van verschillende neurotransmitters en endogene opioïden die betrokken zijn bij de centrale pijnverwerking.

Verder lijken ook de perifere effecten van belang, vermits een afname van pijnprikkels vanuit de periferie, bijvoorbeeld door het desactiveren van MTrPs en verhogen van de doorbloeding in de pijnlijke spieren, ook zal leiden tot minder prikkeling van het centrale zenuwstelsel. Hoewel direct bewijs voor de centrale effecten van DN op dit moment ontbreekt, kan op basis van bovenvermelde hypotheses en op basis van de groeiende literatuur over acupunctuur, aangenomen worden dat DN ook toegepast zou kunnen worden bij patiënten met centrale sensitisatie, maar meer onderzoek is nodig.

bron : Cagnie B, Dewitte V, Barbe T, Timmermans F, Delrue N, Meeus M.Curr Pain Headache Rep. 2013 Aug;17(8):348