Loopgerelateerde letsels

Blessures zijn een veel voorkomend probleem, zowel bij de recreatieve als bij de competitieve loper. Vaak zijn er duidelijke (mechanische) tekortkomingen die de oorzaak kunnen zijn van deze blessures. Helaas worden deze meestal niet of pas laattijdig opgespoord of worden er verkeerde of onvolledige diagnoses gesteld.

Looptechniek

Net als in andere sporten is ook in het lopen techniek belangrijk. De laatste jaren is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar diverse aspecten in het lopen. Men krijgt steeds meer inzicht in de risicofactoren die leiden tot blessures en in de factoren die bijdragen tot een efficiënte en economische loopstijl.